Článek k zamyšlení

Milí přátelé,

      s hlubokým smutkem v duši vám oznamujeme úmrtí našeho drahého přítele jménem ZDRAVÝ ROZUM. Přežil mezi námi dlouhé roky – a přitom nikdo přesně neví, kolik měl let. Údaje v matrice byly dávno skartovány. Dnes už na něj jen vzpomínáme.

     Dával nám přece dobré životní rady, třeba: „Komu se nelení – tomu se zelení! „, „Nečekejte vše jen od druhých!!“ anebo „Za své vlastní
chyby si neseme svou odpovědnost!“ a mnoho dalších… ZDRAVÝ ROZUM žil vždy jednoduše a respektoval osvědčená fakta jako: „Neutrácej víc, než kolik máš …“ nebo výchovná pravidla, jako například: „Za dítě rozhodují ti, kteří za něj zodpovídají – jeho rodiče!“

     Bohužel ZDRAVÝ ROZUM začal postupně ztrácet půdu pod nohama. Rodiče začali osočovat učitele, kteří se pokoušeli učit jejich děti dobrým mravům, slušnosti a ohleduplnosti. Stav ZDRAVÉHO ROZUMU se však stále horšil. Dověděl se, že vyhodili kantora, když si dovolil napomenout hrubě se vyjadřujícího studentíka. Způsobil tím prý totiž „omezování vyvíjející se osobnosti“ a „sebevyjádření“ dítěte. Dále se jeho stav zhoršoval, když školy potřebovaly souhlas rodičů k tomu, aby mohlo být ošetřeno byť jen odřené koleno jejich dítěte, ale nesměly si dovolit jakkoliv hodnotit jeho chování… Nakonec náš ZDRAVÝ ROZUM ztratil chuť do života, když zjistil, že o zloděje, mafiány a kriminálníky je lépe postaráno, než o jejich oběti. Další rány pak ZDRAVÝ ROZUM utrpěl, když „nezávislí soudci“ a „spravedliví úředníci“ rozhodli, že je velmi trestuhodné bránit se ve vlastním domě zloději či násilníkovi, protože útočící kriminálník se může cítit ohrožen!

     Brzký skon ZDRAVÉHO ROZUMU se proto dal očekávat … Nejdříve zemřeli jeho rodiče Pravda a Důvěra. Pak zemřela jeho manželka Diskrétnost. Někam se ztratila dcera Zodpovědnost a syn Slušnost. Zato zůstali tři následovníci. „Znám svá práva!!“ „To je chyba někoho jiného!“ „Jsem obětí společnosti!“

     Na jeho pohřbu nebyly davy. Zdá se totiž, že neexistuje mnoho těch, kteří jej vůbec znali. Vlastně si málokdo vůbec povšiml jeho odchodu … Ale pokud máte tušení, co to byl ZDRAVÝ ROZUM, pokud si na něj ještě vzpomínáte a chcete oživit jeho   vzpomínku, upozorněte své
přátele na úmrtí ZDRAVÉHO ROZUMU!

                                                                          Zdroj: Konzervativní  listy 1/2010