Křty

      Na této stránce budou uveřejňovány fotografie ze křtů. Křest je význačným krokem na cestě za Ježíšem Kristem. Apoštol Petr na dotaz zástupů lidí, co mají udělat, aby byli zachráněni odpovídá:

Skutky 2,38-39 Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

     Tím prvním krokem je obrácení se, změna směru, kterým se život člověka doposud ubíral. Je to důležitý krok, zásadní rozhodnutí, které má za následek i změnu chování, životních priorit. Druhým krokem je pokání, vyznání hříchů, vydání svého života Bohu a Ježíši Kristu a následně křest vodou na odpuštění hříchů. Přijetím Ježíše Krista do svého života a křtem vodou se v životě člověka otevírá nová cesta, která vede do Božího království. Z člověka uvězněného v poutech otroctví tohoto světa se stává křtem nový člověk, který skrze Krista získává svobodu, vysvobození ze svázanosti se světem a stává se Božím dítětem.

 17.5.2008 – Jára

24.6.2010 – Marek

3.10.2010 – Veronika

22.1.2012 – Nicole

17.6.2012 – Bára

16. 6. 2013 – Aneta