Apoštolská církev, sbor Kutná Hora

  
  

Srdce a ústa (5)

Přinášíme pátý díl zamyšlení nad Biblí.

Jóram (3)

Přinášíme třetí díl motivačního vyučování pro každého.

Babylon (2)

Druhá část povídání nad Biblí od Davida Kafky.

Rybolov (1)

      S počátkem roku 2013 začínáme na našich webových stránkách s novinkou, kterou jsme nazvali „NAD BIBLÍ“, kde se budeme zamýšlet nad pasážemi z Bible, různými výklady či komentáři, zamyšlením nad různými překlady či jen přiblížením Bible Vám všem.

Úvodem zde zařazujeme povídání nad Biblí od Davida Kafky ze sboru Apoštolské církve v Ústí nad Labem.

 

Inspirace pro dnešní dobu

     „To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

            … a s tímto zásadním postojem jeho firma přečkala krize, války, znárodnění a „žije“ stále …

Tomáš Baťa v době velké krize – roku 1932