Apoštolská církev, sbor Kutná Hora

  
  

Smrti se nebojím

     Bojíte se smrti? Víte co Vás jednou čeká? Každý z nás se na smrt dívá různě. Jeden z názorů si můžete přečíst zde.

Probuzení na Spiši

    Často se ptáme, jak řešit romskou otázku. Zde je návod. Bůh má řešení pro všechny lidi. Nevěříte? Pak se podívejte na tento blog, (stačí ťuknout myší), protože Boží zázraky se dějí mezi Romy u našich sloveských sousedů.

     Doplněno o aktuální reportáž TV Markýza. (aktualizováno)

 

Prohlášení Apoštolské církve k sexuální výchově na školách

Prohlášení Apoštolské církve k sexuální výchově na základních školách

Apoštolská církev v České republice je znepokojena sexuální výchovou, která je vyučována na českých základních školách. Nejde nám pouze o publikaci kolektivu autorů Sexuální výchova – vybraná témata, kterou ministr školství stáhl z webových stránek ministerstva, ale již současnou prezentaci sexuálního života ve školách považujeme za nepřiměřenou a nevhodnou. V naší zemi se občané neshodují v jednotném pohledu na duchovní, morální a etické hodnoty, a proto jediným řešením je zajistit pluralitu pohledů, zvláště v tak citlivé oblasti, jakou sex je.

Celý příspěvek

Už jste četli?

Rebecca St. James:  Čekej na mě

       Každý křesťan, který rád chválí Pána Boha, určitě zná Rebeccu jako oblíbenou zpěvačku a autorku mnoha světoznámých chval. Ale ne každý už možná ví, že svou víru a upřímnou lásku k Bohu sdílí i jako autorka několika knih. Do češtiny byla jako první přeložena kniha 40 dní s Bohem. V letošním roce vydalo nakladatelství  Samuel knihu Čekej na mě. Rebecca dala Bohu slib čistoty – rozhodla se žít před manželstvím v sexuální čistotě. Svým příkladem chce pomoci mladým ke stejnému rozhodnutí pro život podle Písma.

     Upřímností svého rozhodnutí, svědectvím vlastního života i zkušenostmi svých přátel  (pozitivními i negativními), intenzivně propaguje život v čistotě a svatosti (nejen) před manželstvím. Zároveň ale dokáže povzbudit ty, kteří to nezvládli ( – už jako křesťané, nebo uvěřili v době, kdy už měli intimní vztahy), ukazuje na Boží lásku, milost a odpuštění pro každého, kdo se vzdá starého způsobu života a rozhodne se pro nový v čistotě a svatosti.

     Tato kniha je inspirací a povzbuzením nejen mladým a svobodným, ale všem, kdo touží naplňovat Boží vůli celým svým životem.   Pro ilustraci hlubokého vztahu autorky s Bohem jeden malý citát z knihy:

     „Lidé, kteří chtějí dělat Bohu radost, by se neměli ptát, jak těsně ke kraji mohou dojít, než překročí hranici. Křesťany by mělo víc zajímat, jak se mohou dostat blíž k Bohu.“

     Osobní zkušenosti i otevřená a upřímná svědectví přátel jsou základem, který zaručuje, že se čtenář nebude nudit teoretickými poučkami. Druhá část knihy je zároveň i studijním průvodcem s možností aplikace Božích principů do vlastního života.

J.P.

Tak a je tu!

czech-leather            Tak a je tu. Držím ji v ruce. Konečně. Kniha, o které jsme již slyšeli, těšili se na ni.

           Jaká bude? Zvyknu si na ni? Bude mi rádkyní, pomocnicí, spolupracovnicí na Božím díle nebo to bude pouze jedna z mnoha?

            Ještě voní novotou, je čistá, nepopsaná. Už ale první pohled, první zalistování v jejich stránkách napovídá, že přináší více, než jsem čekal. Biblický text, poznámky, odkazy, s tím, už jsem se setkal, ale v čem je tato studijní Bible jiná, je celkový rozsah zpracování. S touto studijní Biblí, se mi do rukou dostává nejen samotný biblický text s odkazy, ale také výkladové poznámky, konkordance, rejstřík, biblický slovník, soubor map, tematických ukazatelů a také návod, jak přečíst celou Bibli za jeden nebo dva roky. Už nebude potřeba procházet řadu knih při studiu, přípravě kázání či vyučování. Vše mám v jedné knize.

      czech-red-open Už první pohled tedy napovídá, jaká bude. Co teprve, druhý, třetí, … A najednou je tu odpověď na otázky.  Ano, tato Bible mi bude pod vedením Ducha svatého pomocnicí, rádkyní, spolupracovnicí. Vším, co budu potřebovat. Mám v rukou nádherný dar, svoji studijní Bibli, Boží slovo, které je součástí naší Boží zbroje.

            A když postupně začínám se čtením této knihy, s vděčností děkuji Bohu za ty, kteří se podíleli na její tvorbě, spolupracovali na překladu, korekturách, přispívali finančně, a také se za vydání studijní Bible modlili. Bez této pomoci by nebylo možno tuto knihu vydat a dát tak nejen věřícím, ale i nevěřícím tento nádherný dar.

            A tak si myslím, že tato Bible je dalším z kroků, které chce Bůh v tomto národě dělat a modlím se za to, aby byla cestou k hlubšímu poznání Boží pravdy pro věřící a novou cestou, Božím světlem, pro lidi tápající ve tmě.

Ing. Miroslav Papež – pastor AC Kutná Hora

 PS.:  V prodeji od úterý 19.1.2010 v naší křesťanské prodejně v Andělské ulici.

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

     Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu.

Bible, Žalm 33, verše 12-19

Proč?

      Tento příspěvek se mi nepíše nijak lehce. Často se přihodí něco, nad čím náš rozum zůstává stát. Událost, situace, kdy si říkáme „Bože, proč se to stalo, proč jsi to dopustil?“. I já jsem se si v posledním týdnu kladl tuto otázku, když jsem se dozvěděl, že tatinek Klárky, za kterou se modlíme, zemřel při nehodě, kterou nezavinil. „Proč právě on?“. Milující manžel, přítel, pomocník, tatínek čtyř dětí.

Celý příspěvek

Horší než prasečí chřipka

     Od dob, kdy se nový vir H1N1 jako prasečí chřipka rozšířil v krátké době z Mexika po celém světě, slyšíme ve zprávách o dalších infikova­ných v Jižní Americe, Evropě. USA a vůbec všude. Čím dál víc lidí nosí ochranné masky proti infikování. Zavírají se školy, veřejná shromážděni se překládají nebo vůbec ruší, varuje se před návštěvou kin a nákupních center, v mateřských a ostatních školách se nepodávají ruce. Farmaceu­tický průmysl usilovně hledá očkovací látku proti této chřipce, které se už začalo říkat pandemie. Protože se na ni může umřít, lidé mají strach a podnikají všecko, aby se před ní chránili. Všichni by chtěli očkovací látku a jsou za ni ochotní dát všecko.

     Každý vir, každý zárodek smrti, má někde svůj původ. Každá hrozící pandemie dokazuje existenci základního zla, nemoc je jen důsledkem. Je ovšem něco mnohem horšího, než je prasečí chřipka. Něco, co od samého začátku lidstva se šíří po celém světě z generace na generaci. Vězí to od narození v každém člověku a projevuje se už v životě malých dětí. Je to hřích. Je zvláštní, že hříchu se obyčejně smějeme, ale pandemii prasečí chřipky bereme smrtelné vážně. Přitom hřích má daleko horší důsledky, než ta nová chřipka. V Ř 6,23 čteme: Neboť odplata za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.“ Tato smrt není jen fyzická, je to duchovní smrt a dělí člověka na věky od Pána Boha. Nemoc a smrt vylučují ze života, hřích a duchovní smrt vylučují z věčného života.

     Důsledky hříchu denně zakoušíme. Agresivita až ke krutým násil­nostem, kriminalita a bezohlednost jsou jako duchovní pandemie. Namnoze panuje chaos, tvrdost, egoismus, arogance. Lže se a klame, jak se dá. Věrnost se už nenosí. Všechna dosavadní tabu se ruší, holduje se perverzitě. Bůh se vykázal za dveře a uctívají se nová božstva. Jak nemocná je naše společnost, ukazuje stoupající počet rozvodů, depresí, sebevražd, potratu a opuštěných dětí. Schází láska k bližnímu, každý si hledí jen svého. Sobectví je všeobecné.

     Je nějaká cesta z takového stavu společnosti? Může se lidstvo nějak vysvobodit z nemoci hříchu a jeho důsledků? Máme na to vnitřní sílu, abychom tento stav změnili?  Ne!

     Po tisíciletí člověk dokazuje, že není schopen žít bezhříšně. Bible to popisuje následovně: Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i čerstvá rána, nejsou vymačkány ani obvázány ani ošetřeny olejem.“ (Iz 1,5-6) Jedině všemohoucí Boží Syn, Ježíš Kristus, má prostředek proti té duchovní pandemii hříchu a může přinést uzdravení. On je ten nebeský Lékař, který praví: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.  Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšné k pokání.“ (Mk 2,17) Pán Bůh nám jasně ukazuje, že východisko je možné. Nemusíme být ovládáni hříchem. Pán Ježíš, sám bez hříchu, svou smrtí na Golgotě nad hříchem zvítězil. Problém spočívá v tom, že lidé Boží řešení nepřijímají. Jsou jako na smrt nemocný člověk, který odmítá lék.

     Pokud však právě dnes slyšíte Jeho hlas a pozvání, abyste k Němu přišli, neuzavírejte své srdce tomuto hlasu. Přijměte Boží řešení. Ten na začátku citovaný verš Ř 6,23 končí zvěstí o daru Boží milosti, věčném životu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Uznejte, že boj se smrtelnou nemocí hříchu sami nezvládnete.

     Pán Ježíš však chce váš život uzdravit, nese Vám odpuštění a nabízí nový, věčný, Boží život – to je změna, které nikdy nebudete litovat.

• M.S./N.L

Převzato z časopisu Volání uprostřed noci č.09-10/2009