Apoštolská církev, sbor Kutná Hora

  
  

Zlo neexistuje!

     Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?” Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.” „Stvořil Bůh všechno?” ptal se dál profesor. „Ano, pane”, odpověděl student. Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje nás samotné. Bůh je zlo.” Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

     Najednou zvedl ruku jiný student: „Pane profesore, mohu Vám položit otázku?” „Samozřejmě”, odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?” „Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?” Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti pane chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.” Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?” „Samozřejmě, že existuje” odpověděl profesor. „Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.”

     Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?” Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.” Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.” Profesor si sedl. Ten student byl mladý Albert Einstein.

Převzato z časopisu Život v Kristu

EXIT TOUR Kutná Hora – Časlav


EXIT Tour Kutná Hora, Čáslav – 2010

         Mezinárodní Exit Tour 2010 skončil posledním koncertem a závěrečnou After party v Kutné Hoře. Zde Vám nabízíme video z celé akce.

Smrti se nebojím

     Bojíte se smrti? Víte co Vás jednou čeká? Každý z nás se na smrt dívá různě. Jeden z názorů si můžete přečíst zde.

Probuzení na Spiši

    Často se ptáme, jak řešit romskou otázku. Zde je návod. Bůh má řešení pro všechny lidi. Nevěříte? Pak se podívejte na tento blog, (stačí ťuknout myší), protože Boží zázraky se dějí mezi Romy u našich sloveských sousedů.

     Doplněno o aktuální reportáž TV Markýza. (aktualizováno)

 

Prohlášení Apoštolské církve k sexuální výchově na školách

Prohlášení Apoštolské církve k sexuální výchově na základních školách

Apoštolská církev v České republice je znepokojena sexuální výchovou, která je vyučována na českých základních školách. Nejde nám pouze o publikaci kolektivu autorů Sexuální výchova – vybraná témata, kterou ministr školství stáhl z webových stránek ministerstva, ale již současnou prezentaci sexuálního života ve školách považujeme za nepřiměřenou a nevhodnou. V naší zemi se občané neshodují v jednotném pohledu na duchovní, morální a etické hodnoty, a proto jediným řešením je zajistit pluralitu pohledů, zvláště v tak citlivé oblasti, jakou sex je.

Celý příspěvek

Už jste četli?

Rebecca St. James:  Čekej na mě

       Každý křesťan, který rád chválí Pána Boha, určitě zná Rebeccu jako oblíbenou zpěvačku a autorku mnoha světoznámých chval. Ale ne každý už možná ví, že svou víru a upřímnou lásku k Bohu sdílí i jako autorka několika knih. Do češtiny byla jako první přeložena kniha 40 dní s Bohem. V letošním roce vydalo nakladatelství  Samuel knihu Čekej na mě. Rebecca dala Bohu slib čistoty – rozhodla se žít před manželstvím v sexuální čistotě. Svým příkladem chce pomoci mladým ke stejnému rozhodnutí pro život podle Písma.

     Upřímností svého rozhodnutí, svědectvím vlastního života i zkušenostmi svých přátel  (pozitivními i negativními), intenzivně propaguje život v čistotě a svatosti (nejen) před manželstvím. Zároveň ale dokáže povzbudit ty, kteří to nezvládli ( – už jako křesťané, nebo uvěřili v době, kdy už měli intimní vztahy), ukazuje na Boží lásku, milost a odpuštění pro každého, kdo se vzdá starého způsobu života a rozhodne se pro nový v čistotě a svatosti.

     Tato kniha je inspirací a povzbuzením nejen mladým a svobodným, ale všem, kdo touží naplňovat Boží vůli celým svým životem.   Pro ilustraci hlubokého vztahu autorky s Bohem jeden malý citát z knihy:

     „Lidé, kteří chtějí dělat Bohu radost, by se neměli ptát, jak těsně ke kraji mohou dojít, než překročí hranici. Křesťany by mělo víc zajímat, jak se mohou dostat blíž k Bohu.“

     Osobní zkušenosti i otevřená a upřímná svědectví přátel jsou základem, který zaručuje, že se čtenář nebude nudit teoretickými poučkami. Druhá část knihy je zároveň i studijním průvodcem s možností aplikace Božích principů do vlastního života.

J.P.

Tak a je tu!

czech-leather            Tak a je tu. Držím ji v ruce. Konečně. Kniha, o které jsme již slyšeli, těšili se na ni.

           Jaká bude? Zvyknu si na ni? Bude mi rádkyní, pomocnicí, spolupracovnicí na Božím díle nebo to bude pouze jedna z mnoha?

            Ještě voní novotou, je čistá, nepopsaná. Už ale první pohled, první zalistování v jejich stránkách napovídá, že přináší více, než jsem čekal. Biblický text, poznámky, odkazy, s tím, už jsem se setkal, ale v čem je tato studijní Bible jiná, je celkový rozsah zpracování. S touto studijní Biblí, se mi do rukou dostává nejen samotný biblický text s odkazy, ale také výkladové poznámky, konkordance, rejstřík, biblický slovník, soubor map, tematických ukazatelů a také návod, jak přečíst celou Bibli za jeden nebo dva roky. Už nebude potřeba procházet řadu knih při studiu, přípravě kázání či vyučování. Vše mám v jedné knize.

      czech-red-open Už první pohled tedy napovídá, jaká bude. Co teprve, druhý, třetí, … A najednou je tu odpověď na otázky.  Ano, tato Bible mi bude pod vedením Ducha svatého pomocnicí, rádkyní, spolupracovnicí. Vším, co budu potřebovat. Mám v rukou nádherný dar, svoji studijní Bibli, Boží slovo, které je součástí naší Boží zbroje.

            A když postupně začínám se čtením této knihy, s vděčností děkuji Bohu za ty, kteří se podíleli na její tvorbě, spolupracovali na překladu, korekturách, přispívali finančně, a také se za vydání studijní Bible modlili. Bez této pomoci by nebylo možno tuto knihu vydat a dát tak nejen věřícím, ale i nevěřícím tento nádherný dar.

            A tak si myslím, že tato Bible je dalším z kroků, které chce Bůh v tomto národě dělat a modlím se za to, aby byla cestou k hlubšímu poznání Boží pravdy pro věřící a novou cestou, Božím světlem, pro lidi tápající ve tmě.

Ing. Miroslav Papež – pastor AC Kutná Hora

 PS.:  V prodeji od úterý 19.1.2010 v naší křesťanské prodejně v Andělské ulici.