Recenze knih, CD a DVD

   Na této stránce Vám chceme nabídnout krátké recenze na prodávanou literaturu, hudbu a filmy. Pokud Vás kniha či CD, DVD zaujme, je možné si je zakoupit v naší prodejně či zapůčit ve sborové knihovně.

 

Rebecca St. James: Čekej na mě

     Každý křesťan, který rád chválí Pána Boha, určitě zná Rebeccu jako oblíbenou zpěvačku a autorku mnoha světoznámých chval. Ale ne každý už možná ví, že svou víru a upřímnou lásku k Bohu sdílí i jako autorka několika knih. Do češtiny byla jako první přeložena kniha 40 dní s Bohem. V letošním roce vydalo nakladatelství  Samuel knihu Čekej na mě. Rebecca dala Bohu slib čistoty – rozhodla se žít před manželstvím v sexuální čistotě. Svým příkladem chce pomoci mladým ke stejnému rozhodnutí pro život podle Písma.

     Upřímností svého rozhodnutí, svědectvím vlastního života i zkušenostmi svých přátel  (pozitivními i negativními), intenzivně propaguje život v čistotě a svatosti (nejen) před manželstvím. Zároveň ale dokáže povzbudit ty, kteří to nezvládli ( – už jako křesťané, nebo uvěřili v době, kdy už měli intimní vztahy), ukazuje na Boží lásku, milost a odpuštění pro každého, kdo se vzdá starého způsobu života a rozhodne se pro nový v čistotě a svatosti.

     Tato kniha je inspirací a povzbuzením nejen mladým a svobodným, ale všem, kdo touží naplňovat Boží vůli celým svým životem.   Pro ilustraci hlubokého vztahu autorky s Bohem jeden malý citát z knihy:

   „Lidé, kteří chtějí dělat Bohu radost, by se neměli ptát, jak těsně ke kraji mohou dojít, než překročí hranici. Křesťany by mělo víc zajímat, jak se mohou dostat blíž k Bohu.“

     Osobní zkušenosti i otevřená a upřímná svědectví přátel jsou základem, který zaručuje, že se čtenář nebude nudit teoretickými poučkami. Druhá část knihy je zároveň i studijním průvodcem s možností aplikace Božích principů do vlastního života.

                                                                                                                                J.P.

Mark Greene

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU

… aneb jak se Bůh dívá na naše každodenní zaměstnání

 

Chcete rozumět své práci a stát se užitečným tam, kde se právě nacházíte?

Pokud vás zajímá, jak vidí Bůh vaši každodenní práci, spolupracovníky i nadřízené, pak vám doporučuji si přečíst tuto knihu. Najdete v ní spoustu užitečných myšlenek a pravdivých příběhů o úspěchu i nezdaru křesťanů evangelizovat během pracovní doby a vůbec o tom, jak Bůh působí v zaměstnání. Naše práce je pro Boha důležitá sama o sobě nejen pro příkaz, ale je součástí našeho svědectví spolupracovníkům. Naše pracoviště je misijním polem, kde Bůh chce, abychom mu sloužili…

M.H.

 

 

 

Rudolf Bubik – NEPŘEMOŽITELNÉ SVĚTLO

 

     Nepr_svetloKniha, kterou Vám nabízíme, je nevšedním pohledem na dějiny církve. Spíše než prostřednictvím oficiální církve, koncily a teologií se pravé evangelium předávalo mezi prostými lidmi, často neznámými a nezřídka i pronásledovanými. O skupinách těchto verných Kristových následovníků máme jen strohé informace, a to povětšinou z pera jejich nepřátel – tedy zprávy nejen kusé, nýbrž i tendenčně zkreslené.

     Rudolf Bubik se v této knize pokouší o rekonstrukci některých událostí. Formou beletrického vyprávění se snaží ukázat, že v každé době žili lidé, pro jejichž víru bylo závazné pouze a jen Boží slovo. Na jednu stranu je to úkol nesnadný, na druhou stranu se autor snaží zvýraznit především hlavní odlišnost mezi většinovou církví a těmito malými skupinkami křesťanů.

(převzato z recenze biskupa AC Martina Moldana)

 

     Kniha, o které zde mluvíme, zaujme svoji formou, příběhy věrných křesťanů a ukázáním živého evangelia, které se projevuje ne slovem, ale skutky. Boží slovo skrze tuto knihu promlouvá i do života lidí dnes.