Apoštolská církev, sbor Kutná Hora

  
  

Křesťanská prodejna

Znovu otvíráme v budově Apoštolské církve

prodejnu křesťanské literatury, CD a DVD

         Prodejna bude po prázdninách  otevřena od 11.září 2017

vždy každý pátek od 15:00 do 17:30 hodin a neděli od 11:30 do 12:00 hodin.

 

POSLEDNÍ ÚSEK CESTY

„POSLEDNÍ ÚSEK CESTY“ – závěrečná část seminářů

23.9.2017 od 9:30 hodin

„POSLEDNÍ ÚSEK CESTY“

Jak zmírnit trápení těžce nemocných a umírajících službou doprovázení? Jak pomoci rodině zvládat situaci s těžce nemocnými a umírajícími? Jak zvládnout situaci v rodině pozůstalých?

Diakonie Apoštolské církve pro zájemce připravila semináře „Poslední úsek cesty“, jejichž cílem je seznámit se s možnostmi péče a pomoci nemocným,  umírajícím a pozůstalým.

     Obsahem seminářů je:

–  poznat a pochopit situaci nemocných  a umírajících

–  jak nemoc změní a ovlivní život člověka

–  co prožívá nemocný, jak vnímá novou situaci ve svém životě

–  jak situaci nemocného vnímá rodina a blízké okolí

–  jaké jsou potřeby nemocných, jak můžeme zmírnit jejich trápení

–  specifika péče o nemocné v rodinách, DD, LDN a hospicích

–  zásady pro návštěvy u nemocných a umírajících

–  jaký má být doprovázející, co potřebuje ke své službě

–  základy verbální i neverbální komunikace, komunikace se seniory

–  základy a význam paliativní péče

–  komu můžeme doprovázením sloužit

   Semináře se konají v budově AC Kutná Hora, Andělská 295, 284 01  KUTNÁ HORA, pokud se účastníci nedomluví jinak.

     Bližší informace budou zaslány zájemcům na jejich kontaktní adresu a budou uveřejněny na našich webových stránkách www.ackh.cz. Předpokládaná cena 300,- Kč za seminář.

 Detailní informace k seminářům včetně prezentace budou zveřejnovány postupně na našem webu na stránce Doprovázení.

Životní příběh R. Bubika – prvního biskupa Apoštolské církve

Životní příběh prvního biskupa Apoštolské církve Rudolfa Bubika. Připravili: J. Prokš a Š. Pavlicová (klikněte na odkaz)

 Rudolf Bubik je člověk, který by někoho mohl iritovat už jen svým vzhledem. Menší, šilhavý a nedoslýchavý člověk s brýlemi, který navíc velmi často užívá sousloví: „Bůh mi řekl.“ Vyučený soustružník štval nejen své kolegy v dílně na šachtě, ale také estébáky. V důchodovém věku, který si teď užívá, píše knížky o své cestě víry. Vlastně je diktuje „sekretářce“, manželce jednoho z jeho čtyř synů, který vlastní vydavatelství. „Bratr Rudek“ má na co vzpomínat. Když jako teenager prožíval Boží doteky a kontakt s nově se rodícím letničním hnutím na Těšínsku, zřejmě netušil, že v důchodu bude mít za sebou asi dvacetiletou dráhu biskupa řádně registrované Apoštolské církve. (cit. z webu ČT)

Setkávání mládeže

Chceš slyšet něco zajímavého, poznat nové lidi, zahrát si hry, dobře se najíst nebo prostě jenom nevíš, co s volným pátečním odpolednem? Přijď mezi nás! Smile

Mládež se pravidelně setkává ve sborové budově každý pátek od 15:00.

Víkendovka v Hustopečích – fotky

Poslední lednový víkend jsme strávili s mládežníky v Hustopečích. Měli pro nás připravený program od A do Z a už se těšíme, až je budeme moct přivítat u nás v Kutné Hoře. Smile

Fotky v celém textu

Celý příspěvek

Konec je blízko!

Doposud každá generace křesťanů počítala s brzkým příchodem Pána Ježíše. Proč by ale mělo toto očekávání být právě nyní obzvláště opodstatněné?

Pokud bych měl napsat scénář o dění, které o době konce popisuje Bible, bylo by pro mne nemožné vývoj dnešního světa popsat trefněji. Událos­ti kolem nás zapadají do biblického prorockého rámce pro konec věků. Nenapadá mi žádná důležitá událost, připravená pro poslední čas, která by se neuskutečňovala nebo nebyla na obzoru.

Realisticky viděno je třeba se ptát: „Jak dlouho může ještě tento stav trvat, než vše skončí?“

Někdo by mohl odvětit: „Vždy ve světových dějinách existo­valy těžké časy!“

Jsou zde ovšem dva důvody, pro které si myslím, že to je dnes jiné. Celý příspěvek

Poslední dny země

       Pozorujeme-li světové události, pak právě na Blízkém východě se zdá být světové pódium připravováno pro poslední dny.

     Po téměř 2 000 letech, kdy byl iz­raelský národ rozptýlen v 70 ze­mích světa, žije tento národ opět ve své původní vlasti. Jsou obklopeni oceánem nepřátel, jak to předpovědělo Písmo. Írán není pouze dominující vo­jenskou mod Blízkého východu, ale stal se zároveň světově největším státem, podporujícím mecenášem terorismu. Ve stejné době se ruský medvěd probudil ze zimního spánku a uplatňuje svůj vliv v podpoře íránského režimu. Nestabilní revoluce arabského světa jsou příčinou nejisté budoucnosti. Všude na Blízkém východu lidé křičí po míru.

     Nade vším tím se hrozivě vznáší staré proroctví z Ez 38-39, které předpovídá, že Írán (stará Persie) bude hrát klíčovou roli v čase konce a připojí se ke svazku států, které napadnou Izrael. To, čeho jsme nyní svědky, naznačuje přípravu k naplnění tohoto velkého proroctví. Celý příspěvek

Žijeme v zemi, kde není stud, kde nic není hanba. Ztratili jsme směr a stali se z nás Bludní Holanďané.

„Všechny společnosti v dějinách, které se ocitly na prahu kolapsu, měly společné to, že se v nich vyšinuly mezilidské vztahy a přestaly fungovat na přirozených principech. Hlavní otázka dnešního dílu tedy zní: Co dává tušit současný stav našich mezilidských vztahů o jejich vývoji do budoucna? Do jakých podob se bude vyvíjet naše rodina?“

Tak začíná článek uveřejněný na www.rozhlas.cz/dvojka. Chcete-li si celý článek přečíst či poslechnout, pak stačí kliknou zde.

 

1 2 3 7