Akce

POSLEDNÍ ÚSEK CESTY

„POSLEDNÍ ÚSEK CESTY“ – závěrečná část seminářů

23.9.2017 od 9:30 hodin

„POSLEDNÍ ÚSEK CESTY“

Jak zmírnit trápení těžce nemocných a umírajících službou doprovázení? Jak pomoci rodině zvládat situaci s těžce nemocnými a umírajícími? Jak zvládnout situaci v rodině pozůstalých?

Diakonie Apoštolské církve pro zájemce připravila semináře „Poslední úsek cesty“, jejichž cílem je seznámit se s možnostmi péče a pomoci nemocným,  umírajícím a pozůstalým.

     Obsahem seminářů je:

–  poznat a pochopit situaci nemocných  a umírajících

–  jak nemoc změní a ovlivní život člověka

–  co prožívá nemocný, jak vnímá novou situaci ve svém životě

–  jak situaci nemocného vnímá rodina a blízké okolí

–  jaké jsou potřeby nemocných, jak můžeme zmírnit jejich trápení

–  specifika péče o nemocné v rodinách, DD, LDN a hospicích

–  zásady pro návštěvy u nemocných a umírajících

–  jaký má být doprovázející, co potřebuje ke své službě

–  základy verbální i neverbální komunikace, komunikace se seniory

–  základy a význam paliativní péče

–  komu můžeme doprovázením sloužit

   Semináře se konají v budově AC Kutná Hora, Andělská 295, 284 01  KUTNÁ HORA, pokud se účastníci nedomluví jinak.

     Bližší informace budou zaslány zájemcům na jejich kontaktní adresu a budou uveřejněny na našich webových stránkách www.ackh.cz. Předpokládaná cena 300,- Kč za seminář.

 Detailní informace k seminářům včetně prezentace budou zveřejnovány postupně na našem webu na stránce Doprovázení.