Čemu věříme ?

     Věříme v Boha, jako jedinou naději pro člověka. Bůh poslal svého Syna Ježíše Krista na tuto zem, aby zemřel za hříchy každého člověka.  „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný(Bible, Evangelium podle Jana 3,16). Bůh nabízí lidem odpuštění jejich hříchů a provinění (lež, podvody, úplatky, krádež, pomlouvání, hněv, vraždy, závist, chamtivost, předsudky atd.) a záchranu od různých závislostí (alkohol, drogy, kouření, pornografie atd.). Věříme, že Bůh má moc zcela změnit život člověka.

     Tato nabídka platí pro každého člověka, protože ani jeden z nás nemůže říci, že se mu v životě všechno povedlo. Bible říká, že hřích se týká nás všech: „Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden“ (Epištola Římanům 3,10-12). Proto nemá smysl obhajovat se tím, jak se chováme a žijeme. Boží slitování, milost a odpuštění potřebuje každý z nás bez rozdílu.

     A pokud v pokání vyjádříme svoji lítost nad svými hříchy, Bůh nám je všechny odpustí, promění náš život a bude platit zaslíbení nám dané: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“(Bible, 1. list Janův 1,9). Pak již mezi námi a Bohem nebude žádná překážka, která by nám bránila rozvíjet svůj vztah s ním.

     Věříme v pravdivost Bible, knihy, která již změnila životy mnoha lidí. Bibli může číst každý. Je to osobní vzkaz každému člověku, aby se dozvěděl, jaký je Bůh  a jak se dívá na člověka.  Bible je stále aktuální pro každého člověka a každou dobu.

     Věříme, že Bůh je Bohem milujícím. Většinou mají lidé představu, že Bůh je přísný, soudící a trestající. Křesťanství ale není souborem zákazů či povolení. Jeho podstatou je  Boží láska. A právě pro lásku k nám, lidem, obětoval Bůh svého jediného Syna ,Ježíše Krista.  A pouze na nás je, jak na tuto Boží lásku zareagujeme. Přijmeme ji či odmítneme.

     Věříme, že Bůh má zájem o člověka a chce s ním mít velice blízký vztah. Má starost o naše veškeré potřeby a je schopen je naplnit. Boží slovo, Bible, nám říká, že se všemi svými starostmi se máme obracet právě na něj: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu“(Epištola Filipským 4,6). Proto věříme, že Bůh má řešení pro každou situaci pokud Mu budeme důvěřovat a následovat Ho.