Základní informace

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

             vítáme Vás na webových stránkách Apoštolské církve, sboru Kutná Hora. Tyto stránky vznikly na základě potřeby sdílet se s Vámi nad Božím slovem, informovat Vás o dění v našem sboru, plánech a pořádaných akcích sboru, ale i z důvodu možnosti reakce na dění v našem národě a ve světě kolem nás.

          Ježíš Kristus říká svým učedníkům: „budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8) I my jsme Jeho učedníci a chceme svědčit o tom, co Ježíš Kristus nejen udělal, ale především dělá v našich životech, rodinách, sboru a církvi. Chceme svědčit, že i v dnešní době plné zmatku, nejistoty, žijeme bez obav z toho, co je před námi.

           Víme, že doba současná a přicházející nebude lehká. Bude přinášet zhoršující se vztahy mezi lidmi, v rodinách, v zaměstnání. Lidé budou hledat ještě více útěchu v alkoholu, drogách a volné lásce. Budou se rozpadat rodinné vztahy a manželství, věrnost, bude lidem pro smích. Budou se množit případy depresí, a následně pak i sebevražd, vražd a násilí. Vše je relativní. Pravda se mění v lež a lež se stává pravdou. Svoboda, projevující se nevázaností, nedodržováním zákonů, nejen světských a morálních, ale především Božích, to vše vede k rozpadu společnosti ve všech úrovních.

            A do této situace, která je kolem nás, chceme říci, že existuje cesta, která dává jistotu, klid do srdce i mysli. Cesta, kterou je Ježíš Kristus. Ježíš sám o sobě říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život…“   (J 14,6) A my dosvědčuje, že změnil náš uspěchaný život, život v nejistotě a neustálému strachu z budoucnosti, v život naplněný láskou a pokojem. Stará se o nás za každé situace. Dal nám možnost setkávat se nejen s Ním, ale i s mnohými, kteří uvěřili a následují Ho stejně jako my. Nezaslíbil nám lehký, jednoduchý život v pohodlí a bohatství, ale dal nám jistotu, naději a cíl. Skutečný, nefalšovaný smysl života, který tento nemocný svět kolem postrádá. Byli jsme uzdraveni, zbaveni otroctví a naplněni skutečnou láskou, která nezávidí, nepomlouvá, neškodí,… A o to vše se s Vámi chceme na těchto stránkách  podělit.

            Najdete zde nejen svědectví, ukázky z práce sboru, ale i soubory kázání v MP3, videa ze sborových i církevních akcí. Různé recenze na knihy, které vydává naše nakladatelství, nabídku audio i video nakladatelství Rosa. A to vše lze také lze zakoupit v naší prodejně v Andělské ulici. Chceme a budeme zde uveřejňovat pozvánky a informace o současných i připravovaných akcích.

           Budeme rádi, když se Vám naše stránky budou líbit a stanete se jejich pravidelnými návštěvníky. 

 

Ing. Miroslav Papež

         pastor sboru