Kdo jsme

      Vznik samostatného sboru Apoštolské církve v Kutné Hoře je datován do roku 1985, počátky sboru však sahají ještě hlouběji do minulosti. „Na počátku“, v roce 1974, to bylo několik věřících sester, později se tato skupina rozšířila o další sestry a bratry. Charismatická skupinka tehdy fungovala v rámci sboru Církve bratrské. Na jaře 1985 odchází část této skupiny z Církve bratrské a zakládají nejprve stanici pražského sboru Apoštolské církve a následně pak již samostatný sbor Apoštolské církve v Kutné Hoře pod vedením kazatele br. Jana Vrzalíka.

     Zvláštností kutnohorského sboru Apoštolské církve byl především velký akční rádius služby, cca 100 km s řadou stanic. Jeho působení zasahovalo nejen Středočeský kraj, ale i ostatní místa v České republice. (Kolín, Pardubice, Lysá nad Labem, Havl. Brod, Hradec Králové, Hlinsko, Kamenec, Uhl. Janovice) Sbor v tomto období měl v průměru kolem 60ti členů a podle statistiky v roce 1990 patřilo do sboru celkem 96 členů. Z tohoto sboru se postupně oddělily další skupiny a vznikly nové sbory v Lysé nad Labem, Kolíně, Hlinsku.

     Sbor vystřídal řadu „shromažďovacích“ míst. Ze začátku, pokud nás bylo málo, se sbor scházel v rodinách. Po povolení církve pak v původní budově LŠU, později v zasedací místnosti „zemědělské správy“. V roce 1990 sbor zakoupil ruinu domu v Andělské ulici. Tato budova byla celkově zrekonstruována za přispění mnoha bratří i sester a slavnostně otevřena na Letnice v roce 1995. Sbor tím získal důstojné prostředí pro svoji činnost. V této budově probíhají pravidelná nedělní shromáždění, modlitby za potřeby lidí i města, a další akce, které jsou otevřené veřejnosti.

     Sbor ale nežije jen z doby minulé, ale je aktivně zapojen i v této době a jeho aktivity  se nesoustřeďují pouze na Kutnou Horu. V současné době pracujeme v Pardubicích, Čestíně, Nesměni, Uhlířských Janovicích  a připravujeme práci i v dalších místech.

     Práce sboru nezahrnuje pouze církevní oblast a aktivity v duchovní oblasti, jako jsou modlitby, péče o členy sboru, ale jsme zapojeni i do dalších akcí v rámci města Kutné Hory. Ať už je to prevence proti HIV, drogám, alkoholismu či práce v Domově důchodců, Komunitní plán města Kutné Hory (Oblast Seniorů, Dětí a mládeže, péče o rodiny s dětmi) nebo kulturní akce (Brány nebe a plameny pekla, Frýdlanští dramatici) a přednášky (pro mladé maminky) či různé ostatní akce (konala se Městská hra pro děti, připravujeme akci pro mladé Exitour). Sbor také pořádá konference a veřejná shromáždění za účasti zahraničních hostí. V červnu tohoto roku připravujeme v rámci akce Impresionante 2010 sérii setkání s pastorem z Texasu P. P. Ramírezem. Navštívili nás například C. Jimenéz z Kolumbie, G. H. Prein a J. Garcia ze sboru v Buenos Aires v  Argentině …

     Naše  práce vychází z potřeb lidí všech generací kolem nás a touhy jim pomoci ve všech oblastech jejich života. Smyslem naší služby je přinášet lidem poznání veliké Boží lásky k nim.