Apoštolská církev, sbor Kutná Hora

  
  

Rybolov (1)

      S počátkem roku 2013 začínáme na našich webových stránkách s novinkou, kterou jsme nazvali „NAD BIBLÍ“, kde se budeme zamýšlet nad pasážemi z Bible, různými výklady či komentáři, zamyšlením nad různými překlady či jen přiblížením Bible Vám všem.

Úvodem zde zařazujeme povídání nad Biblí od Davida Kafky ze sboru Apoštolské církve v Ústí nad Labem.

 

Inspirace pro dnešní dobu

     „To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

            … a s tímto zásadním postojem jeho firma přečkala krize, války, znárodnění a „žije“ stále …

Tomáš Baťa v době velké krize – roku 1932

Co dělá pastor?

Zajímavý článek o práci pastora vyšel od D.Drápala na KřesťanDnes. Zde je na něj odkaz.

 

Světová finanční krize – nebo krize našeho chování a jednání?

V článku „Světová finanční krize – – nebo krize našeho chování a jednání?“, vyšlo v Životě v Kristu č. 01/2011, se autor Jan Viktorin zaobírá příčinami minulé i současné krize, která zasáhuje nejen Ameriku či Evropu, ale svým způsobem celý svět. Kdo skutečně stojí za touto krizí a existuje cesta ven? Odpověď najdete v uvedeném článku. Jeho elektronickou podobu naleznete zde.

SVĚDECTVÍ O MILOSTI, ODPUŠTĚNÍ A LÁSCE

      Před několika lety jsem byla pokřtěná křtem Janovým a nějakou dobu na to i Duchem Svatým. Byla to nepopsatelná nádhera! Byla mi udělena veliká MILOST od našeho Pána, Ježíše Krista, a já cítila obrovské štěstí a naplnění. Jak ale plynul čas, zapomněla jsem a vrátila se ke starému způsobu života před křtem. Uplynulo dalších pár let a já měla vážnou operaci mozku. Když mi doktoři otevřeli hlavu, moje srdce to nevydrželo a přestalo bít. Nějakou dobu trvalo, než mě elektrošoky vrátili zase zpět. Byla jsem pak ještě dlouho pacientem nemocnic, ale nakonec jsem se vrátila domů. Celý příspěvek