Apoštolská církev, sbor Kutná Hora

  
  

Co dělá pastor?

Zajímavý článek o práci pastora vyšel od D.Drápala na KřesťanDnes. Zde je na něj odkaz.

 

Světová finanční krize – nebo krize našeho chování a jednání?

V článku „Světová finanční krize – – nebo krize našeho chování a jednání?“, vyšlo v Životě v Kristu č. 01/2011, se autor Jan Viktorin zaobírá příčinami minulé i současné krize, která zasáhuje nejen Ameriku či Evropu, ale svým způsobem celý svět. Kdo skutečně stojí za touto krizí a existuje cesta ven? Odpověď najdete v uvedeném článku. Jeho elektronickou podobu naleznete zde.

SVĚDECTVÍ O MILOSTI, ODPUŠTĚNÍ A LÁSCE

      Před několika lety jsem byla pokřtěná křtem Janovým a nějakou dobu na to i Duchem Svatým. Byla to nepopsatelná nádhera! Byla mi udělena veliká MILOST od našeho Pána, Ježíše Krista, a já cítila obrovské štěstí a naplnění. Jak ale plynul čas, zapomněla jsem a vrátila se ke starému způsobu života před křtem. Uplynulo dalších pár let a já měla vážnou operaci mozku. Když mi doktoři otevřeli hlavu, moje srdce to nevydrželo a přestalo bít. Nějakou dobu trvalo, než mě elektrošoky vrátili zase zpět. Byla jsem pak ještě dlouho pacientem nemocnic, ale nakonec jsem se vrátila domů. Celý příspěvek

Doba Noemova a doba Lotova (kázání br. emer.biskupa Rudolfa Bubika)

ds2011_ac_19       Žijeme v prazvláštní době. Nedávno jsem se setkal v tisku se zprávou, že OSN jmenovalo zástupce lidstva pro komunikaci s mimozemšťany. To není vtip, ani jsem si to nevymyslel. Sídlo úřadu je ve Vídni, má tam pěknou řádku zaměstnanců. Už víc než padesát let pracuje velký tým vědců, aby vyslali do vesmíru zprávy. Vložili do toho už miliardy dolarů a po padesáti letech jim z vesmíru nikdo neodpověděl. Říkám si: „Ó, Bože, už by to chtělo Eliáše na Karmelu. Tam Baalovi proroci také křičeli a nikdo jim neodpověděl. Je třeba, aby procitli Eliášové a přistoupili k oltáři, aby z vesmíru odpověď přišla.”

Co je před námi

        Chtěl bych hovořit o tom, co je před námi. Všímejme si, co hovoří Písmo. Budu číst Lukáše 17,24: Jako když se zableskne a rázem osvětlí všecko pod nebem z jednoho konce nebe na druhý, tak bude Syn člověka ve svém dni. Celý Starý i Nový zákon ukazuje,
že Boží cíl a záměr s lidstvem je, aby žilo navěky s ním ve slávě, v jeho přítomnosti. Celý příspěvek

Článek k zamyšlení

Milí přátelé,

      s hlubokým smutkem v duši vám oznamujeme úmrtí našeho drahého přítele jménem ZDRAVÝ ROZUM. Přežil mezi námi dlouhé roky – a přitom nikdo přesně neví, kolik měl let. Údaje v matrice byly dávno skartovány. Dnes už na něj jen vzpomínáme. Celý příspěvek

Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost

Ptáme se emeritního biskupa (Rozhovor s emeritním biskupem Rudolfem Bubikem)

Nečiníme dnes jako letniční totéž? Nehledáme svědectví?

Svým způsobem ano. Ovšem za svůj život jsem zjistil, že největší Boží zázračné činy Bůh dělal na našich shromážděních pro nevěřící. Jakoby zázraky chtěl člověka na něco upozornit. Celý příspěvek